1 มิ.ย.61    7118

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมของเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บัญชี *ปริญญาตรี 1 อัตรา
2 หัวหน้าแผนกการตลาด *ปริญญาตรี 1 อัตรา
3 เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย *ม.6-ปริญญาตรี 1 อัตรา
4 เภสัชกร *ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ 3 อัตรา
5 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(PN/NA) OPD,IPD *ม.6 ขึ้นไป + ประกาศนียบัตร PN/NA 2 อัตรา
6 เจ้าหน้าที่การเงิน(Cashier) *ปริญญาตรี 1 อัตรา
7 กุ๊ก *ม.6-ปริญญาตรี 2 อัตรา
8 พยาบาลวิชาชีพ(Sup, ER, OR&LR, OPD) *ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 5 อัตรา
9 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ *ปริญญาตรี ขึ้นไป 1 อัตรา

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเองได้ที่
  • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
    แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
    โทร. 02-815-7141 ถึง 50 ต่อ 250,293
    แฟกซ์ 02-425-9859