19 มี.ค.61    2178

     โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นหุ้นส่วนที่ให้การบริการต่อท่านที่น่าเชื่อถือได้ และมอบความมีสุขภาพดีแก่ท่านและครอบครัวของท่าน เราส่งเสริมให้ทุกๆ ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ท่านสามารถรักษาความมีสุขภาพดีและป้องกันโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นเราจึงบริการการตรวจสุขภาพในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับการบริการสุขภาพแก่ทุกๆท่าน ตัวอย่างเช่นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและแบบพิเศษ, การตรวจสุขภาพเพื่อขอการรับรองให้เข้าทำงาน, การตรวจสุขภาพสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ, ผู้เป็นโรคเบาหวาน, หรือ สำหรับผู้เอาประกัน


เพอร์เฟคท์ไดมอนด์
Perfect Diamond

     เพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรคโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน สมัครเพียง 30,000 บาท เพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดในการดูแลสุขภาพตลอด 3 ปี


รายการ สิทธิประโยชน์
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
50%
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
15%
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ใช้สิทธิได้ทันที)
15%
4. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี
(กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)
ชุด Perfect Diamond จำนวน 2 ชุด มูลค่าชุดละ 15,400 บาท
5. รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน
15%* (3 ครั้ง)
6. ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยเครื่องมือพิเศษ
จากอัตราปกติตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท*
7. ส่วนลดพบแพทย์ในกรณีผู้ป่วยนอก 5 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 1,250 บาท*
8. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน
(เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและ ตรวจสุขภาพเท่านั้น)
4 คืน คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 10,000 บาท*
9. ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET / CT Scan
จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
5 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 1,250 บาท*
10. ส่วนลด 500 บาท สำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Mobile CCU / Mobile ICU 5 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท
มูลค่ารวม 2,500 บาท*
11. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรี โดยทันตแพทย์ 3 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท*
12. รับบริการทันตกรรม ฟรี 2 รายการในคราวเดียว ได้แก่
ขูดหินปูนทั้งปาก 1 ครั้ง และ X-ray ฟันผุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม
1 ครั้ง (มูลค่า 1,000 - 2,680 บาท)*
13. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
- ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ใส่ฟัน/ครอบฟัน ), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
- ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา ( รักษาโรคเหงือก ), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5% – 10%
14. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-slice CT Scan
ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจากอัตราปกติ
3 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 19,500 บาท*
15. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo
หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ
2 ครั้ง ครั้งละ 1,800 บาท
มูลค่ารวม 3,600 บาท*
16. ส่วนลดสำหรับตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน ( EST )
หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
2 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท
มูลค่ารวม 2,400 บาท*
17. ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง ( พ่อ - แม่ - ลูก )
ตลอดอายุสมาชิก หรือ ส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร
5%
18. ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ 15%
19. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ -
20. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก -
21. ส่วนลดฟอกสีฟันระบบเลเซอร์จากอัตราปกติ 3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
มูลค่ารวม 6,000 บาท*
อัตราสมาชิกใหม่ 30,000 บาท
อัตราต่ออายุบัตร 29,500 บาท
อายุบัตร 3 ปี
* สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้แทนได้

ไพร์มแพลทินัม
Prime Platinum

     เพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรคโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นป่วยนอก ผู้ป่วยในหรือแม้ในยามฉุกเฉิน สมัครเพียง 14,000 บาท เพื่อความอบอุ่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการดูแลสุขภาพตลอด 3 ปี


รายการ สิทธิประโยชน์
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
40%
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
15%
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ใช้สิทธิได้ทันที)
15%
4. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี
(กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)
ชุด Prime Platinum จำนวน 1 ชุด มูลค่า 12,800 บาท
และ ชุด MyHealth จำนวน 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท
มูลค่ารวม 17,800 บาท*
5. รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน
15%* (2 ครั้ง)
6. ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยเครื่องมือพิเศษ
จากอัตราปกติตามที่โรงพยาบาลกำหนด
2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท*
7. ส่วนลดพบแพทย์ในกรณีผู้ป่วยนอก 2 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 500 บาท*
8. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน
(เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและ ตรวจสุขภาพเท่านั้น)
2 คืน คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท*
9. ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET / CT Scan
จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
10%
10. ส่วนลด 500 บาท สำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Mobile CCU / Mobile ICU 3 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท
มูลค่ารวม 1,500 บาท*
11. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรี โดยทันตแพทย์ 1 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท*
12. รับบริการทันตกรรม ฟรี 2 รายการในคราวเดียว ได้แก่
ขูดหินปูนทั้งปาก 1 ครั้ง และ X-ray ฟันผุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม
1 ครั้ง (มูลค่า 1,000 - 2,680 บาท)*
13. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
- ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ใส่ฟัน/ครอบฟัน ), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
- ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา ( รักษาโรคเหงือก ), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5% – 10%
14. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-slice CT Scan
ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจากอัตราปกติ
2 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 13,000 บาท*
15. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo
หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ
-
16. ส่วนลดสำหรับตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน ( EST )
หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
-
17. ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง ( พ่อ - แม่ - ลูก )
ตลอดอายุสมาชิก หรือ ส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร
-
18. ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ 15%
19. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ -
20. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก -
21. ส่วนลดฟอกสีฟันระบบเลเซอร์จากอัตราปกติ 3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
มูลค่ารวม 6,000 บาท*
อัตราสมาชิกใหม่ 14,000 บาท
อัตราต่ออายุบัตร 13,500 บาท
อายุบัตร 3 ปี
* สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้แทนได้

แวลูโกลด์
Value Gold

     มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก คนสำคัญ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในหรือแม้ในยามฉุกเฉิน ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรคด้วย เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า สมัครเพียง 5,000 บาท เพื่อความอบอุ่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการดูแลสุขภาพตลอด 1 ปี


รายการ สิทธิประโยชน์
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
30%
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
10%
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ใช้สิทธิได้ทันที)
10%
4. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี
(กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)
ชุด Value Gold จำนวน 1 ชุด
มูลค่ารวม 5,000 บาท*
5. รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน
10%* (1 ครั้ง)
6. ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยเครื่องมือพิเศษ
จากอัตราปกติตามที่โรงพยาบาลกำหนด
1 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท*
7. ส่วนลดพบแพทย์ในกรณีผู้ป่วยนอก 3 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 600 บาท*
8. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน
(เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและ ตรวจสุขภาพเท่านั้น)
2 คืน คืนละ 1,000 บาท
มูลค่ารวม 2,000 บาท*
9. ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET / CT Scan
จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
-
10. ส่วนลด 500 บาท สำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Mobile CCU / Mobile ICU 1 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท
มูลค่ารวม 500 บาท*
11. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรี โดยทันตแพทย์ 1 ครั้ง มูลค่ารวม 400 บาท*
12. รับบริการทันตกรรม ฟรี 2 รายการในคราวเดียว ได้แก่
ขูดหินปูนทั้งปาก 1 ครั้ง และ X-ray ฟันผุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม
-
13. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
- ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ใส่ฟัน/ครอบฟัน ), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
- ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา ( รักษาโรคเหงือก ), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5% – 10%
14. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-slice CT Scan
ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจากอัตราปกติ
1 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท
15. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo
หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ
-
16. ส่วนลดสำหรับตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน ( EST )
หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
-
17. ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง ( พ่อ - แม่ - ลูก )
ตลอดอายุสมาชิก หรือ ส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร
-
18. ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ 10%
19. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ -
20. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก -
21. ส่วนลดฟอกสีฟันระบบเลเซอร์จากอัตราปกติ 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท*
อัตราสมาชิกใหม่ 5,000 บาท
อัตราต่ออายุบัตร 4,500 บาท
อายุบัตร 1 ปี
* สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้แทนได้

จูเนียร์
Junior

     การเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ บัตรจูเนียร์ ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ ในการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ในการเสริมสร้างพัฒนาการ ที่เหมาะสม ด้วยสิทธิประโยชน์ ที่คัดสรรเป็นพิเศษ สมัครเพียง 4,000 บาท เพื่อความอบอุ่นใจ ในการวางรากฐานสุขภาพที่ดี แก่ลูกหลานตลอด 3 ปี


รายการ สิทธิประโยชน์
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
40%
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
12%
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ใช้สิทธิได้ทันที)
12%
4. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี
(กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)
-
5. รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน
-
6. ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยเครื่องมือพิเศษ
จากอัตราปกติตามที่โรงพยาบาลกำหนด
-
7. ส่วนลดพบแพทย์ในกรณีผู้ป่วยนอก 5 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท*
8. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน
(เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและ ตรวจสุขภาพเท่านั้น)
2 คืน คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท*
9. ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET / CT Scan
จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
-
10. ส่วนลด 500 บาท สำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Mobile CCU / Mobile ICU -
11. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรี โดยทันตแพทย์ 3 ครั้ง มูลค่ารวม 400 บาท*
มูลค่ารวม 1,200 บาท*
12. รับบริการทันตกรรม ฟรี 2 รายการในคราวเดียว ได้แก่
ขูดหินปูนทั้งปาก 1 ครั้ง และ X-ray ฟันผุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม
-
13. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
- ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ใส่ฟัน/ครอบฟัน ), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
- ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา ( รักษาโรคเหงือก ), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5% – 10%
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
14. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-slice CT Scan
ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจากอัตราปกติ
-
15. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo
หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ
-
16. ส่วนลดสำหรับตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน ( EST )
หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
-
17. ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง ( พ่อ - แม่ - ลูก )
ตลอดอายุสมาชิก หรือ ส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร
-
18. ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ 12%
19. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ 5 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
20. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก -
21. ส่วนลดฟอกสีฟันระบบเลเซอร์จากอัตราปกติ 2 ครั้ง
มูลค่าครั้งละ 500-1,500 บาท
อัตราสมาชิกใหม่ 4,000 บาท
อัตราต่ออายุบัตร 3,500 บาท
อายุบัตร 3 ปี
* สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้แทนได้