19 พ.ค.2561    540
ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนก็คงอยากให้ลูกน้อยเกิดมาเฉลียวฉลาด มีสมองที่สมบูรณ์ พร้อมเรียนรู้และเจริญเติบโตทางความคิดตามวัย เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย นอกจากจะดูแลครรภ์อย่างเหมาะสม การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์ เซลล์สมองจะเริ่มเพิ่มจำนวนและขนาด เกิดเป็นเนื้อสมองและเส้นใยประสาทจำนวนมากและเติบโตขยายเครือข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตั้งแต่ลูกน้อยในครรภ์มีอายุประมาณ 8 สัปดาห์ จนถึงคลอดออกมาแล้วมีอายุ 2 ขวบ หลังจากนั้นพัฒนาการของสมองก็จะลดลง ดังนั้น จังหวะทองที่จะกระตุ้นพัฒนาลูกน้อยจึงควรเป็นช่วงเวลาดังกล่าว กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ ลูกน้อยฉลาดได้ตั้งแต่ในครรภ์และพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ” โดย พญ.ภาวิณี ธีรการุณวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก และ นพ.ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ สูตินรีแพทย์