19 มี.ค.61    3782

ศูนย์บริการลูกค้าประกันและคู่สัญญาทำหน้าที่ บริหารจัดการสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การบริการ และการเงิน ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการรักษาจนกระทั่งกลับบ้านได้ หรือ ได้รับการรักษาจนพ้นจากภาวะวิกฤตก่อนจะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภาครัฐ โดยผู้รับบริการจะได้รับทราบ แนวทางในการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยประมาณการเบื้องต้น รวมถึง ค่ารักษาส่วนเกินจากวงเงินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดการให้บริการ

 • บริการห้องพัก
 • บริการสำรองห้องพักล่วงหน้า
 • บริการให้ข้อมูลสิทธิการรักษาก่อนรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • บริการประเมินค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • บริการติดต่อตัวแทนประกัน บริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา
 • บริการเอกสารทางการแพทย์

สิทธิที่ผู้ป่วยเลือกใช้เบิกเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • บริษัทคู่สัญญา
 • พรบ. ประกันรถประเภท 1 2 และ3
 • สมาชิกบัตรชีววัฒนะ
 • ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / สปสช.
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน