19 มี.ค.61    2078

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีโปรแกรมที่เหมาะสมโดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณหรือสุขภาพของคนที่คุณรัก เราพร้อมให้แนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย รพ.เปาโล พระประแดง ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ดังนั้นเราจึงจัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งท่านสามารถจะช่วยรักษาสุขภาพที่ดีของท่านได้ และยังสามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ศูนย์ของเราสามารถให้บริการตรวจสุขภาพที่หลากหลายตาม ช่วงอายุ เพศ และวัยได้รวมถึงการตรวจแบบพิเศษ ทางอาชีวเวชศาสตร์และใบอนุญาตการทำงาน ซึ่งท่านสามารถกำหนดโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความต้องการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยผนวกกับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสามารถส่งผลการตรวจที่แม่นยำให้ท่าน


ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

 • การค้นหาปัจจัยเสี่ยง ป้องกันก่อนเกิดโรค
 • การค้นหาโรคระยะต้น ป้องกันโรคลุกลาม
 • การป้องกันโรคไม่ให้ก่อปัญหาซ้ำ

บริการของศูนย์

การตรวจบริการภายในโรงพยาบาล

 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน ( Pre – employment )
 • ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทางอาชีวเวชศาสตร์ ( สารเคมี , โลหะหนัก )
 • ตรวจสุขภาพเพื่อการไปทำงานนอกชายฝั่ง ( Offshore )
 • ตรวจสุขภาพเพื่อการทำงานกลางทะเลโดยแพทย์แต่งตั้งของ OGUK
 • ตรวจสุขภาพการทำงานของคนทำงานประจำเรือ( Seafarer ) โดยแพทย์แต่งตั้งของกรมเจ้าท่า
 • ตรวจสุขภาพทำงานในที่อับอากาศ ( Confined space )
 • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ( Health counseling )
 • ให้บริการฉีดวัคซีน
 • Work Permit ในอนุญาตทำงานในประเทศ
 • บริการตรวจสุขภาพโดยทีมบุคคลากรประกอบด้วย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพประเภทต่างๆดังนี้

 • Platinum 4

  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากมีอายุมากขึ้น อาจมีการเสื่อมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีโอกาสเกิดโรคต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ และควรต้องคัดกรองการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด เน้นการตรวจร่างกายและอวัยวะที่สำคัญโดยละเอียด

 • Platinum 3

  เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลาจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

 • Platinum 2

  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน หรือผู้ที่ห่วงใยในสุขภาพพื้นฐานประจำปี

 • Platinum 1

  เป็นการตรวจดูการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพอยู่ในวัยกำลังศึกษาหรือเริ่มทำงาน ควรรับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง


อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการตรวจสุขภาพ

เราใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเฉพาะทางกับการตรวจในแต่ละประเภท

 • เครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( CT. Scan )
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ( Exercise Stress Test )_เครื่องวัดสมรรถภาพของหัวใจ ขณะหัวใจกำลังทำงานที่สภาวะต่าง ๆ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเลือดแดง ( ABI )_เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด_เพื่อวินิจฉัยประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
 • เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision Screener – occupational )
 • การตรวจการได้ยิน_ เพื่อวินิจฉัยการผิดปกติของการได้ยิน
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบิติการ
 • เครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )

การตรวจหัวใจ

 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ( EST )
 • การตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ( Echocardiography )

การปรึกษาทางนรีเวช

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( Pap Smear ) ด้วยวิธีที่แม่นยำโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเนื้อ ( Thin Prep )
 • การตรวจมะเร็งเต้านม และทรวงอก


ตารางออกตรวจ


นพ.กฤตภพ ฐิตารีย์ จันทร์-พุธ (8.00-17.00)
พฤหัส-ศุกร์ (7.00-16.00)
นพ.สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล ศ-อา (6.00-17.00)
วัน เวลา
นพ.กฤตภพ ฐิตารีย์ จันทร์ - พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส - ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
นพ.สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล ศุกร์ - อาทิตย์ 06.00 - 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย ชั้น 1

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่

 • โทร. 0 2818 9000 ต่อ 113