19 มี.ค.61    1944

ให้บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงานของผู้ปฎิบัติงานบนเรือ
ตรวจสุขภาพคนประจำเรือและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฎิบัติงานบนเรือ(Seafarer)


เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการไปปฎิบัติงานบนเรือ ผู้ที่ปฎิบัติงานในเรือเดินทะเล จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ และได้รับการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ จากแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือ เพื่อแสดงว่ามีความพร้อมด้านการทำงานบนเรือ พ.ศ.2559 จากกรมการแพทย์เท่านั้น

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ได้รับการอนุมัติให้เป็นสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขว่าด้วย ใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือ เพื่อแสดงถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น


เอกสารที่ใช้ตรวจ
  • SEAMAN BOOK
  • บัตรประชาชน(ID Card) หรือ พาสปอร์ต(Passport)

รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์ที่ได้รับใบอนุญาต


นายแพทย์ปานกิตติ์ ศิริพูล

นายแพทย์ปานกิตติ์ ศิริพูล


นายแพทย์กฤตภพ ฐิตารีย์

นายแพทย์กฤตภพ ฐิตารีย์


นายแพทย์สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล

นายแพทย์สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล


แพทย์หญิงอุษณีย์ อาลี

แพทย์หญิงอุษณีย์ อาลี


ตารางออกตรวจ


นพ.ปานกิตติ์ ศิริพูล จันทร์,ศุกร์ (9.00-12.00)
นพ.กฤตภพ ฐิตารีย์ จันทร์-พุธ (8.00-17.00)
พฤหัส-ศุกร์ (7.00-16.00)
นพ.สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล ศ-อา (6.00-17.00)
พญ.อุษณีย์ อาลี จันทร์,พุธ-ศุกร์ (8.00-20.00)
อังคาร (8.00-17.00)
เสาร์ (7.00-20.00)
วัน เวลา
นพ.ปานกิตติ์ ศิริพูล จันทร์, ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
นพ.กฤตภพ ฐิตารีย์ จันทร์ - พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส - ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
นพ.สุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล ศุกร์ - อาทิตย์ 06.00 - 17.00 น.
พญ.อุษณีย์ อาลี จันทร์, พุธ - ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 07.00 - 20.00 น.